GO
Oven/Microwave Combo
Hinge Bracket

Oven/Microwave Combo Hinge Bracket

Oven/Microwave Combo Hinge Bracket

Item # 368509

Grid is 1 inch square
Hinge Bracket - Part # 368509 Mfg Part # 08067746

Left maintop hinge bracket

OEM Part - Manufacturer #08067746

Oven/Microwave Combo Hinge Bracket

Item # 368510

Grid is 1 inch square
Hinge Bracket - Part # 368510 Mfg Part # 08067747

Right maintop hinge bracket

OEM Part - Manufacturer #08067747